Informationsteknik och energilagring, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61201 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 15 december 2023 – 22 januari 2024

Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp datavetenskap/teknik/matematik/kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Introduktion till senaste digitaliseringskoncept av teknisk betydelse: sakernas internet (Internet of Things, IoT), trådlösa kommunikationssystem och dess samband med energilagring. Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens: dess terminologi, en översikt över grundläggande algoritmer och litteraturstudier om dess användning vid modellering av energilagring. Användning av etablerade verktyg och algoritmer för maskininlärning vid modellering av energilagring.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • diskutera energiprofilen för IoT-applikationer, trådlös system och annan ny teknik
 • förklara och motivera användningsfall där verktyg för artificiell intelligens kan användas inom lagring av kemisk energi
 • förklara och jämföra grundläggande metoder för maskininlärning i samband med modellering av energilager
 • använd maskininlärningsteknik och programvara för att modellera energilagring.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se