Programmering av inbyggda system, projekt, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 33 %, Campus

  Startdatum: 18 mars 2024

  Slutdatum: 2 juni 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-61224 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 4 mars 2024 – 25 mars 2024

Behörighet: 120 hp inklusive Datorarkitektur samt Operativsystem. Genomgången Realtidssystem. Genomgången Programmering av inbyggda system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multitrådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering.

Efter godkänd kurs ska du kunna i ett projekt använda kunskaper som:

 • inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som till exempel C
 • inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem
 • programvara på maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som till exempel minnesstorlek, processcykler och bandbredd
 • robust programvara där hänsyn tas till feltolerans och felåterhämtning
 • korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se