Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-61200 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 16 februari 2023 – 27 mars 2023

Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp datavetenskap/teknik/matematik, inklusive Datakommunikation I och en fortsättningskurs i programmering. Genomgången kurs Trådlös kommunikation och inbyggda system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: inbyggda system, sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, and kommunikationsprotokoll för trådlösa system.

Efter godkänd kurs ska du kunna i ett projekt använda kunskaper som:

 • utifrån lämplig forskningslitteratur utforma och implementera programvara för trådlösa inbyggda system
 • planera ett öppet projekt så att det kan genomföras inom givna ramar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se