Elektriska energisystem, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-14312 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg (som Zoom). Förinspelade föreläsningar kommer att finnas tillgängliga nedbrutna i flera kortare avsnitt om cirka 15 minuter. Diagnostiska prov med e-verktyg i realtid kommer att användas under seminarier för att öka återkoppling och fokusera diskussioner på de delar som upplevs svåra. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 29 augusti 2022

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive flervariabelanalys, mekanik, elektromagnetism, grundkurs i statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Elkraftsystemet är en integrerad del av vårt moderna samhälle. En historisk bakgrund till elkraftssystemet ges, samt en introduktion till elkraft och jämförelse med andra alternativ. Stabil drift av elnätet kräver en effektiv effekthantering men med ökad andel variabla förnybara källor ställs nya krav. Elkraftsystemet inkluderar generering, transmission och användning (konsumtion). Inom elanvändningen ingår även elfordon som nu står inför en omdanande utveckling. Projektbaserat lärande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA

Hans Bernhoff

E-post: hans.bernhoff@angstrom.uu.se

Telefon: 0704-25 08 34