Introduktion till elektriska fordon, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-64307 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs: All undervisning sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 17 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Introduktion till eldrifter inklusive var dessa kan användas och motiven till detta. Jämförelse av olika typer av drivlinor, såväl elektriska som diesel- och bensinbaserade drivlinor. För- och nackdelar med elektriska drivlinor. Konstruktion, tillverkning, drift och underhåll samt livslängder av elektriska drivlinor. Miljöaspekter, ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter belyses. Verkningsgrader av drivlinor och tekniska lösningar utifrån dagens situation samt en historisk återblick. Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät, både nationellt och mikro-/nanonät.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA