Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 33 %, Distans

  Startdatum: 14 februari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-64304 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Olika orter i Sverige

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Studenterna medverkar i grupper som lokaliseras på olika ställen i Sverige. Specifika platser planeras i Mälardalen (Eskilstuna, Södertälje, Västerås, Uppsala), västkusten (Göteborg, Trollhättan) och norra Sverige (Umeå, Luleå) samt möjligen i söder (Lund). Den exakta placeringen av projektgrupperna kommer att bestämmas av antalet studenter vid kursstart. Det måste vara tillräckligt många studenter som önskar vara på samma plats för att en projektgrupp ska placeras där. Sökande informeras av institutionen angående detta under urvalsprocessen. Minst en grupp kommer att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

  Föreläsningar ges på distans och spelas generellt inte in utan ges i realtid. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 2

  Antal frivilliga träffar på campus: 1

  Registrering: 31 januari 2022 – 18 mars 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät både nationellt och mikro/nanonät. Beräkningar på verkningsgrader och kapacitet av elnätet samt dess uppbyggnad och möjlighet som energibärare för fordon. Beskrivning av olika fordon och uppbyggnad jämte det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager med systemkrav till exempel för: cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar (av olika storlek), flygplan, tåg, tunnelbanevagnar, bussar, lastvagnar, gruvmaskiner och mindre system såsom utombordare till båt, gräsklippare, skateboard. Enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina. Ekonomiska aspekter av drivlinans utformning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA