Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-64304 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

  Uppläggning för distanskurs:

  All undervisning sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 6 mars 2023 – 20 mars 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät både nationellt och mikro/nanonät. Beräkningar på verkningsgrader och kapacitet av elnätet samt dess uppbyggnad och möjlighet som energibärare för fordon. Beskrivning av olika fordon och uppbyggnad jämte det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager med systemkrav till exempel för: cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar (av olika storlek), flygplan, tåg, tunnelbanevagnar, bussar, lastvagnar, gruvmaskiner och mindre system såsom utombordare till båt, gräsklippare, skateboard. Enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina. Ekonomiska aspekter av drivlinans utformning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 UPPSALA

Box 65, 751 03 UPPSALA