Elektromagnetisk fältteori, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-13621 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: 120 hp inklusive Elektromagnetism II/Elektromagnetism och Fysikens matematiska metoder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

I kursen härleds och beskrivs den klassiska elektromagnetismen. Du får kunskaper som möjliggör såväl djup förståelse som förmåga att lösa konkreta elektromagnetiska fältproblem. Kursen innehåller:

 • Repetition med vektoranalytisk framställning av elektrostatiska och magnetostatiska fälten inklusive polarisationsfältet i dielektrika samt magnetiseringsfältet i magnetiserbara medier
 • Energin hos elektriska och magnetiska fälten
 • Potentialteori (randvärdesproblem, entydighetssatsen, spegling, variabelseparation) med tillämpningar inom elektrostatik, magnetostatik samt stationära strömfördelningsproblem
 • Induktionslagen och förskjutningsströmmen
 • Transformation av elektromagnetiska fältet
 • Maxwells ekvationer, samt sambandet mellan Kirchhoffs lagar och Maxwells ekvationer
 • Poyntings teorem
 • Vågekvationen, plana vågor och något om vågor i olika typer av vågledare
 • Reflexion i plana gränsskikt mellan olika medier
 • Fältinträngning i ledande medier
 • Skinndjupet
 • Generering av elektromagnetisk strålning (inhomogena vågekvationen, retarderade potentialerna) och elektriska dipolstrålningsfältet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21