Beräkningsatomfysik med astrofysikaliska tillämpningar, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, 50 %, Distans

  Startdatum: 5 juni 2023

  Slutdatum: 27 augusti 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-63121 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 8 maj 2023 – 4 juni 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfysik och Programmeringsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

En sommarkurs om teoretisk atomstruktur och atomära processer med tillämpningar inom analys av astrofysikaliska spektra. Kursen undervisas ur ett praktiskt, beräkningsfysikaliskt perspektiv genom användandet av vetenskapliga metoder och datorprogram på forskningsnivå, med ett särskilt fokus på numeriska ""experiment"".

Följande ämnen introduceras och används i praktiken under kursen:

 • Atomstruktur: centralfältsapproximationen, elektronkorrelation, relativistiska effekter, bundna och kontinuumtillstånd.
 • Atomära processer: strålningsövergångar, fotojonisering, processer i samband med elektronkollisioner.
 • Metoder: Hartree- och Dirac-Fock-metoder för att beräkna icke-relativistisk och relativistisk atomstruktur, konfigurationsväxelverkan och multikonfigurationsvarianten av Hartree/Dirac-Fock för att behandla elektronkorrelation, Z-beroende störningsteori för att uppskatta hur olika atomära egenskaper varierar med kärnladdningen, R-matrismetoder för strålnings- och elektronspridningsprocesser som involverar kontinuumet.
 • Tillämpningar: användandet av atomära data inom analys av astrofysikaliska spektra, grundläggande plasmamodellering i och ur jämvikt, partitionsfunktioner, Saha-Boltzmann-ekvationen, uppställning och lösning av rate-ekvationerna

Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Kursen utgörs av två delar fördelat på 6,5 veckors heltidsstudier. Den första består av föreläsningar med tillhörande workshops och genomförs på helfart under sommarens första 4–5 veckor (fram till mitten av juli). Under den andra delen genomförs ett större projekt motsvarande 2 veckors arbete (fritt fördelat under juli och augusti i samråd med en tilldelad handledare). Kursen avslutas under sommarens sista vecka med ett gemensamt seminarium där projekten presenteras.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21