Astrokemi, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-13132 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: 120 hp i teknik/naturvetenskap med Programmeringsteknik I, Astrofysik I, Kvantfysik och Statistisk mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Utrymmet mellan stjärnorna, det interstellära mediet, har visat sig ha en förvånansvärt rik kemi med över hundra olika molekyler som detekterats, allt från enkla diatomära molekyler till polycykliska aromatiska kolväten och även fullerener med 70 atomer. De extremt låga densiteterna och temperaturerna i interstellära moln har till och med lett till att vissa molekyler upptäckts i rymden innan de kunnat detekteras i laboratorier.

Att förstå hur atomer och enkla molekyler i astrofysikaliska miljöer sätts samman till mer komplexa, inklusive prebiotiska arter och de biokemiska byggstenarna för livet, är en av de stora utmaningarna inom samtida vetenskap. Denna kurs omfattar uppbyggnaden av molekyler från strax efter Big Bang, fram till dagens stjärnor och planeter.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21