Tekniker inom optik och fotonik med tillämpningar inom forskning och industri, 3 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 2 augusti 2021

  Slutdatum: 29 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-13030 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 19 juli 2021 – 2 augusti 2021

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantmekanik, Vågor och Optik, Elektromagnetism/Elektromagnetism II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Om kursen

Ljus är liv. Optiska och fotoniska teknologier har förändrat vårt samhälle och i denna översiktskurs kommer vi att diskutera de senaste utvecklingarna inom optik och fotonik. Kursen är bred och sträcker sig från röntgenlasrar och attosekundfysik till optik av kvantmaterial och solceller. Kursens fokus ligger på ett aktivt lärande via diskussioner i mindre grupper, arbete med små forskningsprojekt och interaktiv självstudie med specialdesignade optikappar. Kursen ger en bred översikt över modern optik och tillämpningar inom vetenskap och industri.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21