Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, 100 %, Distans

  Startdatum: 1 augusti 2023

  Slutdatum: 27 augusti 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-13118 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 3 juli 2023 – 31 juli 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Elektromagnetism I och Analog Elektronik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till analysmetoder, design och mättekniker inom radiofrekvens-/mikrovågsområdet. Spridningsparametrar definieras och används tillsammans med Smith-diagrammet för att karaktärisera och använda passiva och aktiva enheter. Metoder för impedansanpassning introduceras: enkel stub och LC-matchning, tvåportsförstärkning, design för maximal förstärkning, konstant förstärkning och design för specifik förstärkning. Introduktion till load pull-mätningar. Klasser av förstärkare, harmoniskt avslutade effektförstärkare, Doherty effektförstärkare. Industriella tillämpningar av mikrovågseffekt introduceras också. Metoder för datorstödd design (CAD) introduceras för att konstruera en transistorbaserad radiofrekvensförstärkare vilket inkluderar design, tillverkning och mätningar. Ett projektarbete utvecklar det ingenjörsmässiga angreppssättet och ger möjlighet att träna rapportskrivning.

Målgruppen för kursen är i första hand yrkesverksamma inom relaterade områden som vill skaffa sig nya erfarenheter genom att arbeta med transistorbaserade radiofrekvensförstärkare för acceleratorfysik eller för industriella tillämpningar som använder mikrovågsteknik.

Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Kursen innehåller en obligatorisk träff i form av en heldagslaboration i Uppsala.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21