Introduktion till kärnkraft, 5 hp

Läsåret 2022/2023

  • Sommar 2022, 33 %, Distans

    Startdatum: 13 juni 2022

    Slutdatum: 14 augusti 2022

    Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

    Anmälningskod: UU-63112 Anmälan

    Undervisningsspråk: Svenska

    Studieort: Flexibel

    Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

    Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på distans via en internetbaserad lärplattform och omfattar främst självstudier men även lektioner och föreläsningar på distans förekommer. I kursen senare del genomför kursdeltagarna en muntlig presentation via videolänk.

    Antal obligatoriska träffar på campus: 0

    Antal frivilliga träffar på campus: 0

    Registrering: 12 maj 2022 – 12 juni 2022

  • HT 2022, 33 %, Campus

    Startdatum: 29 augusti 2022

    Slutdatum: 30 oktober 2022

    Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

    Anmälningskod: UU-13097 Anmälan

    Undervisningsspråk: Svenska

    Studieort: Uppsala

    Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

    Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D. Grundkurs i funktionslära eller envariabelanalys.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kärnkraftsbranschen har ett kontinuerligt och långsiktigt rekryteringsbehov av teknisk personal som utöver kunskaper inom olika ingenjörsområden även har kunskap om kärnteknik. Kursen vänder sig till dig som genomgår en ingenjörsutbildning eller som redan är ingenjör på högskolenivå och överväger en karriärväxling. Kursen ger en bred överblick över kärnkraft som system och omfattar grundläggande reaktorteknik, kärnfysik (bland annat radioaktivitet, joniserande strålning och fissionsprocessen), kärnbränslecykeln och svensk energiförsörjning.

Kursen är en fristående kurs men fungerar även som en prova på-kurs inför det ettåriga Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik som ges vid Uppsala universitet. Kursen kan efter godkänt resultat tillgodoräknas inom detta program. Observera att antagning till kursen inte utgör antagning till Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik utan det måste sökas separat. För programmet krävs utöver behörigheten för denna kurs även 110 hp inom ett högskole- eller civilingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21