Kärnkraft - teknik och system, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-13644 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap I/Programmering i Python samt Teknisk termodynamik och Modern fysik som ska vara genomgången. Teknisk termodynamik och Modern fysik får bytas ut mot Energisystemfysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Reaktorfysik, neutroninducerade kärnreaktioner, biologiska effekter av strålning, reaktordesign och materialval, grunderna för olika reaktortyper, termohydraulik, komponenter i kärnkraftssystem, kärnkraftens ekonomi, avfallshantering, reaktorsäkerhet, kärnkraftsolyckor, avfallshantering, riskbedömning, kärnkraften i världen, kärnvapen och kärnämneskontroll.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA