Tillämpad reaktorfysik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-63029 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp matematik och 35 hp fysik. Kärnkraftteknologi eller 2 hp från Kärnkraft - teknik och system eller 2 hp från Energifysik II med kärnkraft. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Anmärkning: Föreläsningarna på kursen ges vanligtvis i internatform.

Om kursen

Reaktorfysikaliska arbetsuppgifter i industri, uranbränslecykeln, säkerhet, miljö och ekonomi inom kärnkraft, ICFM (In-Core Fuel Management), bränsle- och härddesign, beräkningsprogram för reaktorsimulering, övervakning och uppföljning av härddrift.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA