Reaktorfysik med Python, 5 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, 33 %, Distans

  Startdatum: 5 juni 2023

  Slutdatum: 31 juli 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-63123 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 4 maj 2023 – 4 juni 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp fysik och 5 hp programmering. Kärnfysik eller Modern fysik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen reaktorfysik med Python är för dig som vill förstå reaktorfysikens och den tillämpade kärnfysikens grunder, samtidigt som du förbättrar dina programmeringsfärdigheter. I kursen kommer du bland annat att lära dig att simulera reaktorfysikaliska förlopp och schematiskt designa kärntekniska system.

Uppläggning för distanskurs: Kursen undervisas genom onlineföreläsningar, videoföreläsningar och handledning av inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Distansundervisningen kräver att man har tillgång till en dator, med stabil internetuppkoppling, och att man har tillgång till en webbkamera.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21