Vågor och optik, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 14 juni 2021

  Slutdatum: 16 juli 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-63115 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Laborationer ges på campus, övrig undervisning sker på distans.

  Antal obligatoriska träffar: 3

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 31 maj 2021 – 14 juni 2021

 • HT 2021, 33 %, Campus

  Startdatum: 28 oktober 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-13069 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 14 oktober 2021 – 27 oktober 2021

 • VT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 20 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-63069 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: 60 hp inklusive Mekanik II/Elektriska transmissionssystem/Mekanik KF/Tillämpad mekanik I och Elektroteknikens grunder III: Fältteori/Elektromagnetism I/Elektromagnetism. Elektromagnetism kan läsas parallellt.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Grundläggande om vågfenomen av såväl mekanisk som elektromagnetisk karaktär och optik. Träning i skriftlig och muntlig framställning i anslutning till fysik, naturvetenskap och teknik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21