Etik för fysiker, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 50 %, Distans

  Startdatum: 7 juni 2021

  Slutdatum: 16 juli 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-63113 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 24 maj 2021 – 7 juni 2021

Behörighet: 25 hp fysik

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på den grundläggande frågan om vad som gör att en handling är moraliskt rätt eller om den är förkastlig. Vissa teorier fokuserar på handlingens konsekvenser som mått på moralisk status; enligt andra är konsekvenserna ovidkommande; en tredje grupp teorier inkluderar motiv hos personen som utför handlingen utöver konsekvenserna.

På kursen studerar vi teorier ur de tre grupperna ovan, till exempel utilitarism, pliktetik, kontraktsetik. Vi jämför olika strömningar och tar upp argument för och emot teorierna.

Utifrån teoriströmningarna så analyserar vi klassiska och aktuella problem som fysiker kan behöva ta ställning till.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21