Naturvetenskapens världsbild, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 25 %, Distans

  Startdatum: 11 juni 2021

  Slutdatum: 29 augusti 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-63116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: ​Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Obligatorisk närvaro vid seminarier under de två första veckorna.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 31 maj 2021 – 14 juni 2021

Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Några gästföreläsningar kommer att ges på engelska.

Om kursen

Forskare inom naturvetenskap framställer i seminarieform forskningsrön som tangerar frågor vi människor idag inte kan ger svar på men som är väsentliga för vår världsbild. Till exempel kommer det att diskuteras svarta hål, liv, intelligens, tid, rum, medvetandet, evolution, logik, kaos och ordning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21