Naturvetenskapens världsbild, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 25 %, Distans

  Startdatum: 13 juni 2022

  Slutdatum: 28 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-63116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Obligatorisk närvaro vid seminarier under de två första veckorna.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 12 maj 2022 – 12 juni 2022

Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

I den här kursen tar vi hjälp av naturvetare som forskar vid frontlinjerna i världsbildsdanade fält för att närma oss gränserna för vad naturvetenskapen kan säga oss. Vi diskuterar kosmologi och materia, livets ursprung, evolution och medvetande. Filosofer, teologer och författare ger oss perspektiv på den naturvetenskapliga världsbilden. Kursen diskuterar metoder för att uppnå trovärdighet och hur dessa metoder tillämpas i praktiken. Den belyser också språkets roll i beskrivningen av världen. Vad menar vi när vi säger att vi "förstår" och "förklarar", hur hittar vi "mening" i den naturvetenskapliga världsbilden och vilken är människans plats? Vilka är naturvetenskapens villkor i dagens samhälle och vilken funktion har den?

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21