Säkerhetsanalyser inom energisektorn, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-13033 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 17 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 150 hp inom teknik/naturvetenskap varav 30 hp på avancerad nivå. Grundläggande matematisk statistik. Någon av kurserna Kärnkraft - teknik och system, Vattenkraft - teknik och system eller Elektriska nätet som system ska vara genomgångna eller läsas parallellt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Riskanalyser är i många industrier och organisationer ett viktigt hjälpmedel vid beslutsfattande frågeställningar som berör komplexa system där olika handlingar och händelser kan påverka säkerheten.

I kursen behandlas olika sorters säkerhetsanalyser som används inom kärnkraftsindustrin. Fokus ligger på probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och i viss mån deterministisk säkerhetsanalys (DSA). Statistiska beräkningsverktyg kommer användas för beräkningar av risken för olika händelseutfall utifrån olika inledande händelser och konsekvenserna av dessa utfall. Genom övningar och inlämningsuppgifter lär du dig att formulera, tillämpa och bedöma olika modeller för riskanalys i verkliga situationer. Dessa färdigheter bekräftas sedan i ett projektbaserat PSA-arbete inom valfri energisektor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA