Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • Sommar 2021, 100 %, Distans

  Startdatum: 14 juni 2021

  Slutdatum: 9 juli 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

  Anmälningskod: UU-63110 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 31 maj 2021 – 14 juni 2021

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med mekanik, termodynamik och elektromagnetism. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till programmering med Python och programmeringsrelaterad lösningsmetodik.

Introduktion till Python: Installation, NumPy, SciPy, Matplotlib, Spyder.

Komponenter av Python: Grundläggande: Variabler (integers, floats, strings, Booleans, complex). Behållare (containers) (lists, dictionaries, arrays). Operatorer. Input/output (open, read, write, append, print). Programstruktur (indrag (indentation), if, while, for, else, try). Funktioner. Programmering: Grundläggande programmeringstänkande. Numerisk integration. Lösning av icke- linjära ekvationer. Approximation av data. Minsta kvadratapproximation. Grafisk presentation. Lösningsmetodik: uppdelning av problem i delproblem, implementering i Python.

Centrala exempel på tillämpningar hämtas från fysiken, till exempel klassisk mekanik, elektrodynamik, termodynamik och från besläktade ingenjörsområden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21