Tillämpad jordbävningsseismologi, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-18117 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 30 september 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Seismologi, 10 hp, och Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Seismiska vågor från jordbävningar ger oss möjlighet att både förstå hur jordbävningar skapas och hur jordens inre är uppbyggd. Det här är en avancerad kurs som fokuserar på hur de seismiska vågorna analyseras för att bestämma var jordbävningarna skedde, hur rörelsen på förkastningen såg ut och förstå fysiken bakom den rörelsen. I kursen behandlas teorier och modeller för jordbävningskällan och de utstrålade seismiska vågorna samt de tekniker och algoritmer som används för att analysera vågorna. Som tillämpningar diskuteras både stora naturliga jordbävningar och mikroskalv som skapas när berget spräcks upp i t.ex. gruvor eller geotermiprojekt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07