Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi 2020/2021 (10 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 15 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-18249 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 60 hp geovetenskap inklusive Geovetenskap - planeten jorden, 30 hp samt Bergarter och jordarter 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Sedimentära bergarter och fossil är de arkiv som berättar om jordens och livets historia. Kursen behandlar bland annat sedimentationsprocesser, faciesanalys och tolkning av avsättningsmiljöer. Dessutom ingår bassänganalys och tolkning av bio- och sekvensstratigrafi med hjälp av seismisk metodik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07