Strukturgeologi och markstabilitet 2020/2021 (10 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 28 februari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-68202 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 60 hp geovetenskap inklusive Bergarter och jordarter 15 hp samt Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi 10 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment som ger kunskap om och färdighet i att identifiera, klassificera och analysera geologiska strukturer samt förståelse för hur de bildas i olika tektoniska miljöer. Tredimensionell tolkning är ett inslag som är av stor betydelse för till exempel slutförvar av kärnbränsle, malmprospektering eller för att hitta grundvatten. Berg- och markstabilitet är direkt kopplade till materialets strukturer. Många moment inom kursen är direkt relevanta för professionell yrkesverksamhet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07