Fältkurs i geovetenskap 2019/2020 (5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 11 maj 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-68209 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi, 10 hp, och Strukturgeologi och markstabilitet, 10 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Kursen kan inte läsas samtidigt som Fältkurs i geovetenskap II, 5 hp.

Om kursen

I fältkursen används och integreras de teoretiska kunskaperna inom kandidatprogrammets (motsvarande) kurser under de tre föregående åren. Kursen omfattar många praktiska moment som t.ex. kartläggning, provtagning, analys och rapportering. Fältkursen har fokus mot ökad förståelse av berggrunden och hur fältarbete genomförs.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07