Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftsprojektering, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-18228 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Studentens arbete med examensuppsatsen utförs under handledning. E-klassrum och diskussionsforum finns tillgängliga. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och Flash samt hörlurar/högtalare och mikrofon.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 75 hp vindkraftsprojektering inklusive Vindkraft - projektering, 7,5 hp, och Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Examensarbetet får skrivas på svenska.

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete som kan ingå i en kandidatexamen. Du kommer att formulera en frågeställning inom vindkraft, ställa en rimlig hypotes och använda vetenskapliga metoder för att arbeta vidare med din problemställning. Detta redovisas sedan i en uppsats. Under kursens gång kommer du ha en handledare till förfogande. Kursen ges för sista gången H22.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45