Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering 2020/2021 (15 hp)

HT20, Blandad tid, 100 %, Distans

Startdatum: 26 oktober 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-18228 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Studentens arbete med examensuppsatsen utförs under handledning. E-klassrum och diskussionsforum finns tillgängliga. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och Flash samt hörlurar/högtalare och mikrofon.

Behörighet: 75 hp vindkraftprojektering inklusive kurserna Vindkraft - projektering, 7,5 hp, och Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Examensarbetet får skrivas på svenska.

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete som kan ingå i en kandidatexamen. Du kommer att formulera en frågeställning inom vindkraft, ställa en rimlig hypotes och använda vetenskapliga metoder för att arbeta vidare med din problemställning. Detta redovisas sedan i en uppsats. Under kursens gång kommer du ha en handledare till förfogande.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Karl Nilsson

E-post: karl.nilsson@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 69