Vindkraft - vindresurser 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 21 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-68234 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och Flash.

VT21, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 21 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-68233 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och Flash.

Behörighet: Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp, eller 7,5 hp inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

I kursen utforskas begreppet vindenergi samt olika metoder som kan användas för bedömning av vindresursen. Vidare studeras faktorer som inverkar på vinden och vad det innebär i samband med bedömning av vindenergiresursen på en plats. Det tas även upp metoder för vindenergiberäkning, hur de modellerar vinden för att beräkna ett vindkraftverks energiproduktion samt om vindmätningsmetoder och betydelsen av vindmätning för att bedöma vindförhållandena på en plats för etablering av vindkraft.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Karl Nilsson

E-post: karl.nilsson@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 69