Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 27 oktober 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-18208 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, samhällsgeografi eller hållbar energiomställning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen ger teoretiska och praktiska färdigheter gällande förvaltning av ekosystemtjänster från lokal till internationell nivå. Metoder för att identifiera, kartlägga och värdera ekosystemtjänster behandlas i en kontext av beslutsfattande. Centrala internationella projekt (till exempel Millennium Ecosystem Assessment och TEEB) studeras tillsammans med konventioner, institutionella ramverk, styrmedel och finansieringsmekanismer (till exempel PES och REDD), som behandlar ekosystemtjänster. De teoretiska kunskaperna tillämpas genomgående på konkreta fallstudier.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledning

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45, 0498-10 82 16