Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-18204 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Planering för vindkraft, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen behandlar planeringsförutsättningar för vindkraftsutveckling. I kursen ges teoretisk fördjupning i planering och sociala acceptansfrågor samt praktiska färdigheter i förankringsarbete, kommunikation och konflikthantering. Frågor som behandlas är exempelvis lagstiftning, policy, ljud- och visuell påverkan. Metodologiskt ger kursen en introduktion till geografiska informationssystem (ArcGIS) och observationsmetodik.

Kursens olika moment praktiseras även genom övningsuppgifter. Du ska också självständigt planera och genomföra praktiskt arbete med en vetenskaplig studie på avancerad nivå; antingen i anslutning till pågående forskningsprojekt på institutionen, eller genom att designa en forskningsstudie på avancerad nivå.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Liselotte Aldén

E-post: liselotte.alden@geo.uu.se