Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 67 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-68244 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, samt genomgångna kurser Planering för vindkraft, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, och Vindresursbedömning, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Integrerad analys av vindparker baserat på tekniska, ekonomiska, miljö och sociala aspekter kommer att utföras. Dessa aspekter av ett vindparksprojekt kommer även att omfatta beaktande av infrastrukturer såsom elnät och vägar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Ylva Anderberg, Studieadministration

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 41