Vindkraft - projektering, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-68210 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt. I kursen används en Windows-programvara, windPRO.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 mars 2023 – 20 mars 2023

Behörighet: 30 hp vindkraftsprojektering inklusive Vindkraft - planering, 7,5 hp, samt genomgångna kurser Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp, och Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen ges på engelska men inlämningsuppgifter och projektrapport kan skrivas på svenska.

Om kursen

Kärnan i kursen är en förstudie för ett vindkraftsprojekt. Med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna genomför varje kursdeltagare en egen projektuppgift. Kursen behandlar även identifiering av intressenter i sammanhanget projektplanering och tar upp investerings- och finansieringsfrågor liksom planeringssystem, kontraktansvar och projektredovisning. Som verktyg i projekteringsuppgiften används mjukvarorna windPRO och WAsP.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Ylva Anderberg, Studieadministration

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 41