Vindkraft - projektering, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Blandad tid, 100 %, Distans

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-68210 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns också tillgängligt. I kursen används en Windows-programvara, windPRO.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 1 mars 2023 – 20 mars 2023

Behörighet: 30 hp vindkraftsprojektering inklusive Vindkraft - planering, 7,5 hp, samt genomgångna kurser Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp, och Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen ges på engelska men inlämningsuppgifter och projektrapport kan skrivas på svenska.

Om kursen

Kärnan i kursen är en förstudie för ett vindkraftsprojekt. Med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna genomför varje kursdeltagare en egen projektuppgift. Kursen behandlar även identifiering av intressenter i sammanhanget projektplanering och tar upp investerings- och finansieringsfrågor liksom planeringssystem, kontraktansvar och projektredovisning. Som verktyg i projekteringsuppgiften används mjukvarorna windPRO och WAsP.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45