Klimatkunskap för lärare och utbildare, 5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 28 oktober 2021

  Slutdatum: 8 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-18224 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 7 oktober 2021 – 27 oktober 2021

Behörighet: 120 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till gymnasielärare och andra utbildare som behöver en tvärvetenskaplig och uppdaterad kunskapsbas i sitt arbete. Kursen vänder sig också till bredare grupperingar som arbetar med utbildning och rådgivning kopplat till klimatfrågan som klimatstrateger, energirådgivare, omställare, med flera. Innehållet täcker allt från naturvetenskapliga grunder till växthuseffekten och klimatförändringar och effekter på ekosystemen till senaste rönen om styrmedel och strategier i politik och näringsliv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07