Fossil utfasning och hållbara energiomställningar, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 11 december 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-18267 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 30 september 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 120 hp inom naturvetenskap eller hållbar utveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till ingenjörer, naturvetare, geovetare, hållbarhetsplanerare eller motsvarande som vill förbättra sina kunskaper om energisystemen, minskat fossilberoende och framtidens energiomställningar. Innehåll: Överblick av fossilintensiv infrastruktur och försörjningskedjor samt möjliga alternativ. Genomgång av historiska och nutida trender inom energisystemen med utvalda fallstudier från världens ledande ekonomier. Analys och utvärdering av möjligheter att fasa ut fossila bränslen och övergången till kolsnåla, gröna och förnybara energitekniker med fokus på primärenergi och tillgänglig resursbas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07