Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen, 10 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Distans

  Startdatum: 28 oktober 2021

  Slutdatum: 8 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-18265 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar: 0

  Antal frivilliga träffar: 0

  Registrering: 14 oktober 2021 – 27 oktober 2021

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om klimatfrågan i Östersjöregionen och få möjlighet att knyta regionala nätverk. Innehållet har tyngdpunkten på regionala perspektiv, även om globala frågor också berörs. Kursen ges som samarbete mellan Uppsala universitet och fjorton andra universitet runt Östersjön.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07