Hydrologi och vattenresursförvaltning 2020/2021 (10 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 15 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-18305 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 60 hp geovetenskap alternativt 90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

För att vi ska kunna hantera våra begränsade vattenresurser på ett uthålligt sätt måste vi förstå processerna i vattnets kretslopp i naturen och hur de påverkas av människan. I denna kurs ges en introduktion till hydrologin. Med avrinningsområdet som utgångspunkt studeras de viktigaste komponenterna i vattnets kretslopp. Grundläggande metoder för att mäta och beräkna dessa komponenter behandlas och tillämpas, bland annat genom egna fältundersökningar. Utgående från fallstudier diskuteras metoder för vattenförvaltning i avrinningsområdet och hur olika aktörer kan samverka för att upprätta en förvaltningsplan för vatten.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07