Hydrologi och vattenresursförvaltning, 10 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 17 november 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-18305 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: 60 hp geovetenskap alternativt 90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

För att vi ska kunna hantera våra begränsade vattenresurser på ett uthålligt sätt måste vi förstå processerna i vattnets kretslopp i naturen och hur de påverkas av människan. I denna kurs ges en introduktion till hydrologin. Med avrinningsområdet som utgångspunkt studeras de viktigaste komponenterna i vattnets kretslopp. Grundläggande metoder för att mäta och beräkna dessa komponenter behandlas och tillämpas, bland annat genom egna fältundersökningar. Utgående från fallstudier diskuteras metoder för vattenförvaltning i avrinningsområdet och hur olika aktörer kan samverka för att upprätta en förvaltningsplan för vatten.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07