Oorganisk kemi I, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 67 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-66701 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 27 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 10 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Kursen innehåller grundläggande oorganisk kemi. Kursen består av fyra huvudmoment:

 1. syra-basreaktioner och redoxreaktioner
 2. grundläggande strukturlära om fasta ämnen
 3. komplexkemi (koordinationsföreningar)
 4. deskriptiv oorganisk kemi.
Obligatoriska laborationer är centrala för förståelse av kursinnehållet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11