Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karakterisering, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-66520 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med 60 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi eller polymerkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen omfattar olika kemiska principer som kan användas för att designa, syntetisera och utveckla makromolekyler och mjuka material för praktiska tillämpningar. Denna kurs ger en förståelse av grundläggande såväl som avancerade aspekter av polymersyntes, polymerisationsreaktioner och karakterisering av mjuka material, samt en kvalitativ molekylär förståelse av de supra-/makromolekylära strukturer som dessa polymerer kan bilda.

Kursen kommer att ge dig en förståelse för mjuka materials makroskopiska egenskaper och principer för att designa denna typ av material. Detta utgör en stabil bas för syntes av mjuka material för till exempel regenerativ medicin eller energilagring, baserat på både syntetiska och naturliga polymerer.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11