Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 67 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-66508 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kvantkemiska beräkningar kan ge ny information såväl som detaljerad kemisk insikt inom praktiskt taget alla områden av kemin. Elektronkorrelerade kvantkemiska metoder för molekyler och kondenserade system (fast fas, ytor, nanomaterial), till exempel för energi- och miljötillämpningar och i katalys. Beräkningar av elektronstruktur "från bindningar till band", geometrisk struktur, energiytor, vibrationer och andra egenskaper kommer att diskuteras. Kursen inleds med en översikt av kvantmekaniken.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11