Kemisk termodynamik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-66560 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 27 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 10 hp matematik, genomgången Flervariabelanalys samt Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen behandlar de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar, termodynamiska beräkningar för olika typer av tillståndsändringar, olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter, statistiska överväganden på molekylär nivå för beräkningar utifrån spektroskopiska data, och hur kemisk termodynamik har betydelse för människa och miljö.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11