Fysikalisk kemi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16622 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: Kemiska principer I, 10 hp, 5 hp matematik samt genomgången Envariabelanalys, 10 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Kursen behandlar transportprocesser, ytkemi och intermolekylära krafter, samt kinetik. Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Dessutom sker träning i att söka och sammanställa vetenskaplig information i ett mindre projekt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11