Fysikalisk kemi I, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 67 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16518 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 20 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp, samt Baskurs i matematik, 5 hp. Genomgångna kurser Linjär algebra och geometri, 5 hp, Envariabelanalys, 10 hp, och Fysik för kemister, 5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

Fysikalisk kemi handlar om växelverkningar mellan molekyler och vilken effekt dessa har både på jämviktsegenskaper och dynamiska processer. Kursen börjar med en genomgång av de viktigaste typerna av växelverkningar mellan olika molekyler och behandlar:

 • Transportprocesser såsom ledningsförmåga, diffusion, sedimentation, viskositet
 • Ytkemi, speciellt ytspänning, ytaktiva ämnen, självaggregering
 • Reaktionshastighet och reaktionsmekanismer samt grundläggande fotokemiska reaktioner.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11