Adhesion och mekaniska egenskaper hos dispersioner och polymera material, 4 hp

Läsåret 2021/2022

 • Kursen är inställd.

  HT 2021, 25 %, Campus

  Startdatum: 4 oktober 2021

  Slutdatum: 12 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-16530

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi, fysik och materialvetenskap, inklusive antingen (1) 60 hp kemi eller (2) 40 hp kemi och 20 hp materialvetenskap. Kurser i fysikalisk kemi och polymerkemi/polymerteknologi rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 9667 kr

Studieavgift, totalt: 9667 kr

Om kursen

Kursen behandlar egenskaperna hos polymera system och koncentrerade dispersioner och hur den molekylära strukturen påverkar främst mekaniska egenskaper och processegenskaper, vilket till exempel är relevant för 3D-printing. Ett annat tekniskt mycket viktigt område som också behandlas är adhesion. En god förståelse för hur olika ytors egenskaper påverkar adhesionen är nödvändig för utvecklingen både av färger, lacker och lim, men även för nya metoder relaterade till adhesion av biologiska material.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11