Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder, 15 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-16540 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 10 oktober 2023 – 30 oktober 2023

Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi eller fysik inklusive Kemisk bindning och beräkningskemi och 5 hp termodynamik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Statistisk termodynamik är länken mellan molekylära modeller och egenskaperna hos olika typer av material. Tyngdpunkten i kursen är på modeller och teorier för vätskor, vätskeblandningar och elektrolyter. För att testa både teorier och modeller behandlas även de viktigaste metoderna inom molekylsimuleringar: molekyldynamik och Monte Carlo-metoder. Kursen behandlar även vilken metod som bör användas för ett givet problem och innehåller även en diskussion om moderna simuleringsverktyg.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11