Organisk syntes, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16007 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive 15 hp organisk kemi. Genomgången Organisk-kemisk spektroskopi, 7,5 hp, eller genomgången NMR-spektroskopi I, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger med baskunskaper i organisk kemi en mera grundläggande bakgrund med avseende på mekanismer bakom viktiga syntetiska reaktioner och experimentella tekniker. Stereoselektiva reaktioner, enantioselektiv syntes, metallorganiska reaktionsmekanismer och reagens. Sökning i litteraturen och databaser följs av planering av flerstegssynteser och labbsäkerhet. Arbete med luft- eller fuktkänsliga ämnen under inertgasatmosfär, att utföra flerstegssynteser, isolera och karaktärisera reaktionsprodukterna.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11