Kemisk molekylär design, 10 hp

Läsåret 2023/2024

 • VT 2024, 67 %, Campus

  Startdatum: 15 januari 2024

  Slutdatum: 17 mars 2024

  Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

  Anmälningskod: UU-66006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 27 december 2023 – 14 januari 2024

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi, varav 10 hp organisk kemi. 5 hp biokemi rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

På kursen kommer du att få kunskap om hur man designar föreningar som känner igen små, såväl som biomakromolekylära, mål. Du får också bekanta dig med de egenskaper och principer som är gemensamma för funktionen av metallorganiska och organiska katalysatorer samt enzymer. Viss insikt i kemisk modifiering av proteiner och design av konstgjorda enzymer kommer också att ges. Övningar och projekt tjänar till att ge dig praktiska kunskaper om de centrala delarna av kursen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11