Biofysikalisk kemi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 19 september 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16042 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 29 augusti 2022 – 18 september 2022

Behörighet: 120 hp varav 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Biologiska makromolekylers struktur. Makromolekyler i lösning, konformations- och membranjämvikter, ligandbindning: kooperativitet, steriska hinder. Reaktionskinetik i biosyntetiska processer. Membraner: struktur, proteiner och transport. Metoder för att studera jämviktsläge och hastighet för association-dissociationsförlopp. Processiva enzymer. Metoder för studier av biologiska makromolekylers interaktion. Transportprocesser med relevans i biologiska system och experimentell biokemi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11