NMR-spektroskopi I, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16027 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive Organisk kemi, 15 hp, eller Fysikalisk kemi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen behandlar följande aspekter av NMR-spektroskopin:

 • Bakgrund till NMR-fenomenet, spektrometerns delar och funktion, rutinspektra på proton och kol, grundläggande databehandling, till exempel viktningsfunktioner
 • 1D NMR-tekniker: dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra
 • D2 NMR-tekniker: homo- och heteronukleär korrelation såsom COCSY, TOCSY, HMBC och mätning av NOE med hjälp av NOESY och ROESY

Särskild vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11